این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: کارگاههای آموزشی

کاربرد داده کاوی در کسب و کار

1396/09/05
دکتر مازیار چیت ساز
ظرفیت 100 نفر

شرکت برگزار کننده: سماتک
محل برگزاری: سالن جانبی برج میلاد
ساعت برگزاری: 9 – 12
هزینه دوره (ریال): 500.000

لينك اصلي

نقش فناوری اطلاعات درتوسعه کارآفرینی و بهبود کسب و کار

1396/09/05
مهندس مسعود سیرتی
ظرفیت 100 نفر

شرکت برگزارکننده:مرکز کسب و کار هوشمند تهران
محل برگزاری: سالن جانبی برج میلاد
ساعت برگزاری: 9-12
هزینه دوره (ریال): 500.000


لينك اصلي

DevOps راهکاری جهت مدیریت اثربخش تیمهای فناوری اطلاعات در سازمانهای پیشرو

1396/09/05
مهندس بابک ایزدی
ظرفیت 100 نفر

محل برگزاری: سالن جانبی برج میلاد
شرکت برگزارکننده: شرکت رایزن سامانه گستر
ساعت برگزاری: 9-12
هزینه دوره (ریال): 500.000لينك اصلي

نقش و اهمیت مدیریت رخداد در مراکز عملیات امنیت

1396/09/05
مهندس رضا ارغند
ظرفیت 100 نفر

شرکت برگزارکننده:کـاریـارارقـام
محل برگزاری: سالن جانبی برج میلاد
هزینه دوره (ریال): 500.000
ساعت برگزاری: 9-12لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر