این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > فایل ها >
.: فایل ها

عنوان فایل : کتاب همایش مدیران فناوری

فرمت فایل : PDF                        حجم فایل : 6936 کیلو بایت