این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دبیر نشست حکمرانی داده ها، مفاهیم و کاربردها: نیاز سازمانها، کاربست حکمرانی داده‌ها در صنایع

امروزه داده به عنوان یک دارایی راهبردی برای سازمان‌ها و کسب وکارها محسوب می‌شود. از همین منظر، حکمرانی داده‌ها (Data Governance) به دنبال تأمین یک چارچوب سازماندهی برای استقرار استراتژی داده‌ها، مقاصد و اهداف داده‌ای، سیاستگذاری داده‌ها، تعیین تکلیف موضوعات قابل بحث و اختلاف‌برانگیز درباره داده‌ها و تعیین تکلیف متولیان و مسئولیت‌های آنها در مواجهه با داده‌ها به منظور مدیریت اثربخش داده‌های سازمانی است.

امروزه داده به عنوان یک دارایی راهبردی برای سازمان‌ها و کسب وکارها محسوب می‌شود. از همین منظر، حکمرانی داده‌ها (Data Governance) به دنبال تأمین یک چارچوب سازماندهی برای استقرار استراتژی داده‌ها، مقاصد و اهداف داده‌ای، سیاستگذاری داده‌ها، تعیین تکلیف موضوعات قابل بحث و اختلاف‌برانگیز درباره داده‌ها و تعیین تکلیف متولیان و مسئولیت‌های آنها در مواجهه با داده‌ها به منظور مدیریت اثربخش داده‌های سازمانی می‌باشد.
بدین منظور و در راستای برگزاری پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، سلسله نشست‌های مقدماتی با محوریت حکمرانی داده در صنایع با مشارکت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و حسینه ارشاد در حال برگزاری است. این سلسله نشست‌های مقدماتی با عناوین "مفهوم حکمرانی داده"، "مدل‌ها و چارچوب‌های حکمرانی داده" و در نهایت "کاربردهای حکمرانی داده در صنایع مختلف" ساخت یافته‌اند.
اولین نشست از سلسه نشست‌های فوق در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با هدایت جناب آقای مهندس امینی پژوهشگر و یکی از مدیران موفق در صنعت فناوری اطلاعات برگزار شد.
در ابتدای نشست جناب آقای دکتر ارشادی دبیر علمی همایش، توضیحاتی در مورد ضرورت برگزاری نشست و ارتباط بین سلسله نشست‌های پیش رو با محور همایش و برنامه زمانبندی آنها را ارائه دادند. سپس جناب آقای مهندس امینی با ارائه توضیحات جامع با محوریت موضوع نشست، به تشریح نیاز و چالش‌های پیش روی سازمان‌ها برای دستیابی به حاکمیت مناسب بر داده‌های موجود و مورد نیاز پرداختند.
در این نشست مفاهیم زیر مورد بررسی و ارائه قرار گرفتند:
•    معرفی مفهوم حکمرانی داده
•    مقایسه مفهوم حکمرانی داده‌ها و مدیریت داده‌ها
•    اهمیت، ضرورت و نیاز سازمان‌ها به مبحث حاکمیت داده
•    تشریح فلسفه وجودی حکمرانی داده‌ها و عناصر تشکیل دهنده آن
•    دیدگاه‌های مدیریتی و عملیاتی
•    معرفی مدل های حاکمیت داده
در پایان این نشست که با استقبال بسیار خوبی از همکاران پژوهشگاه، حسینیه ارشاد، وزارت عتف و مدعوین و شرکت کنندگان دیگر برگزار شد، بحث و تبادل نظر با حاضرین در زمینه تاثیر نگاه و پارادایم‌های مشتری مداری و سیاست‌گذاری در مدل‌های حمرانی داده، نقش شرکت‌های مادر توسعه دهنده خدمات فناوری بر مدل‌های توسعه حمرانی داده، بررسی بهترین نمونه‌های ارایه شده در صنایع مختلف از جمله حمل و نقل و ترافیک و موارد دیگر انجام پذیرفت.


بازگشت1396/05/03
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !