تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

تاریخ های مهم همایش:

ارسال محصولات، ایده ها و مقالات

20 مرداد ماه تا 15 مهر ماه

اعلام نتایج داوری محصولات، ایده ها و مقالات پذیرفته شده

30 آبان ماه

برگزاری همایش

آذر ماه