این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > شورای راهبری
.: شورای راهبری

دکتر وحید احمدی

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس همایش

دکتر سیروس علیدوستی

رییس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

 

دکتر شعبان الهی

معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

  دکتر محمد ابویی اردکان

عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

دکتر کاهانی

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمید کاظمی

سرپرست مرکز تحقیقات و سیاست ‌علمی کشور
مهندس مصطفی کاظمی

معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف
  دکتر علی محبی

معاون پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتر حسام زند حسامی

مدیرکل برنامه ریزی و هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  دکتر محمد خوانساری

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات