هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
Seventh National Conference of Information Technology Managers

:: جایزه شرکت های تحول آفرین


جایزه شرکت های تحول‌آفرین

فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عامل‌های تحول‌آفرین در ابعاد مختلف جامعه مطرح است. در این بین شرکت‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات نقش بسزایی را در پیاده‌سازی و کاربست فناوری اطلاعات در کشور ایفا می‌کنند و برخی از آنها خود منشا ایجاد تحول در ماهیت فناوری اطلاعات و یا کاربست صحیح آن در کسب‌ وکار خود هستند به نحوی که فعالیت‌ آنها موجب ایجاد بهبود مستمر و مشخص در فرایندهای جاری آنها شده است. جایزه  شرکت‌های فناوری اطلاعات تحول‌آفرین به منظور شناسایی و تجلیل از این شرکت‌ها و در راستای ماموریت‌های اصلی همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات اعطا خواهد شد. هدف اصلی از برگزاری جایزه شرکت­های فناوری اطلاعات تحول آفرین به شرح زیر است:

  • حساس‌سازی و آگاهی­رسانی بخش حاکمیت و مدیران عالی کشور در خصوص اهمیت فناوری اطلاعات به عنوان یک اهرم تحول آفرین در حوزه‌های مختلف،
  • حساس‌سازی و آگاهی‌رسانی مدیران میانی در مورد نقش و چگونگی ایجاد تحول در حوزه‌های مختلف با کاربست فناوری اطلاعات،
  • تشویق سازمان‌ها و شرکت‌های تحول آفرین فناوری اطلاعات، معرفی و ایجاد بستر لازم برای حمایت از آنها،
  • آگاهی‌رسانی و آموزش متخصصان فناوری اطلاعات برای تغییر نحوه کاربست فناوری اطلاعات به منظور تحول آفرینی در ابعاد مختلف حوزه فعالیت خود.

ابعاد مورد ارزیابی در جایزه شرکت‌های تحول آفرین در حوزه فناوری اطلاعات عبارتند از:

  1. بعد منابع انسانی(Evolutional Human Resources)
  2. بعد نوآوری(Evolutional Innovation)
  3. بعد زبدگی(Evolutional Mastery)
  4. بعد فرایندی(Evolutional Process)
  5. بعد بازار(Evolutional Market)

 

پوستر همایش

فایل های مورد نیاز

کتاب دستاوردهای ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.0)