این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی


احمد گنجی

دبیر اجرایی
دکتر علی نعیمی صدیق

مشاور کمیته اجرایی
مهندس سعید رساپور

مشاور کمیته اجرایی
مهدی نورمحمدی

مشاور کمیته اجرایی
غلامرضا رضائیان

مشاور کمیته اجرایی
نورالله رزمی

مشاور کمیته اجرایی
مهندس آذین رحمتی

دبیر کارگروه مدیریت دستاوردها
ندا حیدریان‌فرد

دبیر کارگروه هماهنگی
مهندس رضا عبدالحسینی

طراح گرافیک

امین فراهانی

دبیر کارگروه ارتباط با صنعت
  

میناسادات قدیری

دبیر کارگروه تبلیغات و اطلاع‌رسانی
سمیه قربانلو

عضو کمیته اجرایی
 
مهندس پریسا لامعی

دبیر کارگروه کارگاه‌ها و نشست‌ها
مهندس ستاره مدرسی

دبیر کارگروه انتشارات
مهندس کاوه مهدی‌زاده

دبیر ستاد خبری و امور رسانه
 فاطمه نعیمی

عضو کمیته اجرایی
اصغر بختیارزاده

عضو کمیته اجرایی
 فیض‌اله جمالی

دبیر کارگروه پشتیبانی
سعدالله احمدی

مسئول امور پشتیبانی
  میثم شادالویی

عضو کمیته اجرایی
مهسا ترک

عضو کمیته اجرایی
نسا رضایی

عضو کمیته اجرایی