صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی


احمد گنجی

دبیر اجرایی
دکتر علی نعیمی صدیق

مشاور کمیته اجرایی
مهندس سعید رساپور

مشاور کمیته اجرایی
مهدی نورمحمدی

مشاور کمیته اجرایی
میثم زرگرپور

مشاور کمیته اجرایی
  سعید ابراهیمی

مشاور کمیته اجرایی
غلامرضا رضائیان

مشاور کمیته اجرایی

مهندس آذین رحمتی

دبیر کارگروه مدیریت دستاوردها
 

مهندس رضا عبدالحسینی

طراح گرافیک
ندا حیدریان‌فرد

دبیر کارگروه هماهنگی
میناسادات قدیری

دبیر کارگروه تبلیغات و اطلاع‌رسانی
سمیه قربانلو

عضو کمیته اجرایی
 
مهندس پریسا لامعی

دبیر کارگروه کارگاه‌ها و نشست‌ها
 مهندس ستاره مدرسی

دبیر کارگروه انتشارت
فاطمه نعیمی

عضو کمیته اجرایی
 اصغر بختیارزاده

عضو کمیته اجرایی
فیض‌اله جمالی

دبیر کارگروه پشتیبانی
امین فراهانی

دبیر کارگروه ارتباط با صنعت