این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: ایده


 
در این همایش، دستاوردها در قالب ایده، محصول و مقاله قابل ارائه است.
ایده، نتيجه فکر فرد يا افراد است که جدید بوده و براي اولين‌بار راهکاری بهتر و با ارزش‌تر را برای پاسخ به یک نیاز و یا حل چالش موجود در يک حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آنها ارائه می‌دهد و یا تفکری است که منجر به تغییر کمی و کیفی محصولات و خدمات می‌شود.
ایده قابل ارائه در این همایش بایستی دست‌کم ذیل یکی از محورهای سه‌گانه علمی-فناوری، سیاستی- مدیریتی، اجتماعی-فرهنگی تعریف شود.

برای دریافت فرم ارسال ایده اینجا را کلیک کنید.