این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > مقاله
.: مقاله
در این همایش، دستاوردها در قالب ایده، محصول و مقاله قابل ارائه است.
در بخش مقالات، چکیده تفصیلی مقاله باید در دو نسخه فارسی و انگلیسی در قالب حداقل 350 و حداکثر 500 کلمه باشد. محتوای چکیده‌ها شامل مسئله، هدف، روش، یافته‌ها و نتیجه است. واژگان کلیدی حداقل 5 و حداکثر 7 کلمه است.
همچنین‌ مقاله‌هایی که با تأکید بر رویکرد میان‌رشته‌ای همایش و در چارچوب حکمرانی داده‌ها از منظر علوم و فناوری اطلاعات، از اولویت پذیرش برخوردار خواهند بود.
چکیده مقاله‌ها در این همایش بایستی دست‌کم ذیل یکی از محورهای سه‌گانه علمی-فناوری، سیاستی-مدیریتی، اجتماعی-فرهنگی قابل عرضه باشد. مقالات برگزیده همایش، در نشریه علمی-پژوهشی «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات» منتشر خواهد شد.

برای دریافت فرم ارسال چکیده مقاله اینجا را کلیک کنید.