این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > سخنران‌های کلیدی
.: سخنران‌های کلیدی

  نام سخنران سمت    موضوع
دکتر مهدی بینا مدیر کل فناوری‌های نوین نهاد ریاست جمهوری خدمات تعاملی دولت الکترونیک، همراه و هوشمند
مهندس بشارتیان مشاور سازمان فناوری اطلاعات حکمرانی داده‌ها و جایگاه آن در دولت الکترونیک

فایل خلاصه سخنرانی