این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > جایزه مدیر برتر فناوری اطلاعات
.: جایزه مدیر برتر فناوری اطلاعات

معرفی جایزه مدیران برتر فناوری اطلاعات (مبفا)

1.هدف‌ها
هدف‌های برگزاری جایزه مدیران برتر فناوری اطلاعات:
•شناسایی و بررسی مدیران برتر فناوری اطلاعات
•افزایش انگیزه جهت ارتقای توانمندی مدیران فناوری اطلاعات
•ایجاد فضای رقابتی و پویا بین متخصصان حوزه فناوری اطلاعات
•آگاه‌سازی مدیران عالی کشور از نخبگان حوزه فناوری اطلاعات

2.مزایای حضور در جایزه
•دریافت تندیس مدیران برتر فناوری اطلاعات (مبفا) از طرف نهاد ریاست جمهوری، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
•مدنظر قرار گرفتن در فرایند ارزیابی‌ها در مرکز تعالی فناوری اطلاعات

3.نحوه حضور شرکت در جایزه
اول: تکمیل فرم شرکت در جایزه مدیران برتر فناوری اطلاعات (مبفا) .
دوم: ثبت‌نام به عنوان شرکت کننده در همایش
گفتنی است برای شرکت در جایزه تنها کافیست مبلغ ثبت نام حضور در همایش پرداخت شود و برای داوری هزینه‌ای دریافت نخواهد شد.

فرم شرکت در جایزه ملی مدیران برتر فناوری اطلاعات (مبفا)