هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
Seventh National Conference of Information Technology Managersپوستر همایش

فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
فرم شرکت در رقابت فاب (فناوری اطلاعات برتر)
فرم شرکت در رقابت مبفا (مدیران برتر فناوری اطلاعات)

کتاب دستاوردهای ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.0)