چاپ مقالات برگزیده در مجلات

صفحه اصلی > چاپ مقالات برگزیده در مجلات

  • پژوهشگران می توانند ابتدا چکیده مقالات را ارسال نمایند و پس از تایید اولیه توسط دبیران همایش ثبت نهایی را انجام دهند.
  • پژوهشگرانی که مقاله انگلیسی جهت ارزیابی و چاپ در مجله AD-MINISTER، ارسال می کنند، باید حداقل تا تاریخ 15 آبان مقاله کامل خود را بارگزاری نمایند.