ایده

صفحه اصلی > ایده

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان تنها پژوهشگاه وزارت عتف در حوزه علوم و فناوری اطلاعات، همه ساله در قالب «همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات»، دستاوردهای برتر در حوزه کاربست فناوری اطلاعات در کشور را معرفی می‌‌کند. از دوره پیشین این همایش، علاوه بر معرفی دستاوردهای برتر، ایده‌های برتر نیز با هدف حمایت معنوی از صاحبان ایده شناسایی شده و گواهینامه کسب عنوان در همایش برای آن‌ها صادر می‌شود.

معیارهای بررسی ایده‌های برتر در ششمین همایش به صورت زیر است:

تطابق ایده با اهداف همایش

- نوآوری ایده.
- پختگی ایده.
- شفافیت ایده.
- کاربردی بودن ایده.
- توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی در طراحی ایده.
- کاربرد فناوری‌های نوین در ایده


 دریافت فرم ایده

برای ثبت نام کلیک کنید