مقاله

صفحه اصلی > مقاله

نکته 1: مقالات کاربردی بایستی بصورت مطالعات موردی، تجربه‌های کاربردی و یافته‌های کاربست‌پذیر ارائه گردند.

نکته 2: مقاله‌هایی که با تأکید بر تم اصلی همایش "کسب و کار داده محور در خدمت جامعه" باشد، از اولویت پذیرش برخوردار خواهند بود.

نکته 3: مقالات برگزیده همایش، در نشریات ISI و علمی-پژوهشی زیر منتشر خواهد شد و در سایت های ISC و CIVILICA و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه می شوند.

مجله AD-MINISTER
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات
فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اطلاعات
 

تذکر 1: مقاله ارسالی به‌هیچ‌وجه نباید در جایی دیگر منتشر یا ارائه و یا به‌طور همزمان برای داوری ارسال شده باشد.

تذکر 2: چکیده مقالاتی که در قالب و ذیل مشخصات این فرم ارسال نشده باشد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

تذکر 3: اصل مقالات پس از تائید چکیده توسط کمیته علمی پذیرفته خواهد شد.

پژوهشگران می توانند ابتدا چکیده مقالات را به ایمیل همایش itmanc@irandoc.ac.ir ارسال نمایند و پس از تایید اولیه توسط دبیران همایش ثبت نهایی را انجام دهند.

راهنمای ارسال مقاله

فرم ارائه مقاله

برای ثبت نام کلیک کنید