• ...

«دبيرخانهء همايش مديران فناوري اطلاعات» از اواخر سال 1391 با هدف بسترسازي در زمينه فناوري اطلاعات در جهت به اشتراك گذاشتن دستاوردهاي مراكز علمي كشور و پيشرفت روزافزون فناوري اطلاعات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ايجاد شد.

برگزاري همايشهاي سالانهء فناوري اطلاعات، كارگاه‌هاي علمي، انتخاب دستاوردهاي برتر و تقدير از مراكز علمي برگزيده وفعاليت مستمر سايت اطلاع‌رساني دبيرخانه، از جمله وظايف اين دبيرخانه است.

 • تبادل دستاوردها و تجربيات با جامعه علمي كشور
 • آشنايي با ايده‌ها و فرصت‌هاي جديد جهت بهبود عملكرد فناوري اطلاعات
 • ايجاد بستري جهت به اشتراك گذاري دستاوردهاي مراكز علمي كشور در زمينه فناوري اطلاعات
 • معرفي نوآوري‌ها، دستاوردها، و ابتكارات انجام شده در حوزه فناوري اطلاعات در مراكز علمي كشور،
 •  مورد‌كاوي‌ها (Case Studies) و نمونه‌سازی‌ها (Pilots) از فناوري اطلاعات در مراكز علمي كشور،
 •   به‌روش‌هاي (Best Practices) فناوري اطلاعات تجربه شده در مراكز علمي كشور،
 •  خدمات فناوري اطلاعات پياده‌سازي شـده در مراكز علـمي و قابـل ارائـه به مراكز ديگر،
 •  تجاری‌سازی، کارآفرینی و صادرات خدمات فناوری اطلاعات،
 •  فرآیندها، معماری ها و زیرساخت‌های موفق خدمات فناوری اطلاعات،
 • راه حل‌هاي فناوري اطلاعات در مقابل مشكلات فرهنگي، اقتصادي، ترافيكي و ...
 • مستندسازی، آموزش و فرهنگ سازی پذیرش فناوری اطلاعات،

آدرس دبیرخانه: تهران، خيابان انقلاب، تقاطع چهارراه فلسطين، پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران

تلفن: 66494980  (داخلی 127-117)


فکس: 66462254


رایانامه:
ITConference@irandoc.ac.ir

اتمام ثبت نام مرحله اول 1393/3/1 :

اتمام ثبت نام مرحله دوم 1393/3/16 :

آخرین مهلت ارسال دستاوردها1393/3/7 :

ارزيابي و اعلام نتايج داوري دستاوردها 1393/3/13 :

زمان برگزاري همایش1393/3/21 :


دوشنبه 29 مهر ماه 1398

dayLeft2Conf ...

0-1
برگزار کننده
حامیان
لینک های مفید